NZOZ FORMED 2 Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest podwyższenie dostępności do najnowocześniejszych terapii dla pacjentów w ramach wielu specjalności.

Nasz zespół ma ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w różnych dziedzinach terapeutycznych. 
Nasza wiedza i doświadczenie kliniczne jest uzupełniane corocznymi szkoleniami ICHGCP, IATA, jak również szkoleniami z zakresu kontroli jakości ‘Quality Assurance’. 
Aby sprostać restrykcyjnym wymogom, zarówno inspekcji międzynarodowych, jak i krajowych, cały zespół badawczy przechodzi szkolenia i na bieżąco śledzi zmiany prawne. 
Powyższy proces gwarantuje wysoką jakość uzyskiwanych danych, transparentność przeprowadzanych procesów a w przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pacjenta leczonego w ramach badań klinicznych w naszym ośrodku. 
Dokumentacja medyczna jest pod nadzorem doświadczonej i kierunkowo wykwalifikowanej kadry, dzięki której jakość dostarczanych danych jest bardzo wysoka. 
Ośrodek posiada niezbędny certyfikowany sprzęt medyczny, który jest pod stałą kontrolą wykwalifikowanych serwisantów. 
Posiadamy wydzielone, komfortowe pomieszczenie do przeprowadzania Monitoringów, Audytów i Inspekcji.

Oferujemy przeprowadzenie Badań Klinicznych w fazach:
I,II,III,IV w poniżej wymienionych dziedzinach medycyny:

NEFROLOGIA

REUMATOLOGIA

DIABETOLOGIA

ALERGOLOGIA

Zapewniamy najwyższą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych wraz z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz komfortu pacjenta. 

Wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu badań klinicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i umożliwia im dostęp do nowoczesnych terapii - rezultatem czego jest poprawa ich stanu zdrowia w zakresie leczonego schorzenia.

   Dla Pacjenta

Badania kliniczne umożliwiają wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia wielu chorób. Polegają one na ocenie skuteczności i bezpieczeństwa wprowadzanych leków oraz wyrobów medycznych. 
Badania kliniczne stanowią proces podlegający ścisłym regulacjom prawnym, który jest nadzorowany m.in. przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisje Bioetyczne. Nadrzędnymi kwestiami są prawa pacjenta, jego bezpieczeństwo i stan zdrowia, a także dobrowolność udziału w badaniach. 
Realizacja badań klinicznych jest zgodna z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.

Korzyści wynikające z udziału w badaniach klinicznych:

  • bezpłatna opieka medyczna oraz dodatkowa diagnostyka
  • dostęp do nowoczesnych terapii
  • dokładne monitorowanie stanu zdrowia
  • możliwość poprawy jakości życia pacjenta
  • zwrot kosztów dojazdu
  • przyczynianie się do rozwoju medycyny i pomoc innym pacjentom

W konkretnym badaniu klinicznym może wziąć udział pacjent, który spełnia wcześniej ustalone kryteria medyczne oraz wyraża świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniu. Lekarz prowadzący badanie (badacz) decyduje o spełnieniu kryteriów, oraz o tym czy udział pacjenta w badaniu będzie bezpieczny, a także czy realne będzie osiągnięcie pozytywnych rezultatów leczenia. 
Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym ma prawo wycofać zgodę na udział w nim w dowolnym momencie jego trwania, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, lekarz prowadzący przedstawi pacjentowi możliwości standardowych metod leczenia. 

 ​ Kontakt

NZOZ FORMED 2 Sp. z o.o.

    ul. Wysokie Brzegi 4

        32-600 Oświęcim

    feasibility@nzozformed2.pl

    +48 535 375 019